Lidmaatschap KVGO


Wij zijn lid van het KVGO. De Koninklijke KVGO is de ondernemingsvereniging voor werkgevers in de communicatie-industrie. Bij het KVGO zijn, medio 2012, 1.574 bedrijven aangesloten. In totaal werken bij deze bedrijven bijna 23.500 mensen.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nummer 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. De voorwaarden kunt u hier downloaden